Çayyolu Elektrikçi 📞0 505 767 11 74 📞

Çayyolu elektrikçisi olarak Ankara Çayyolu, Ümitköy, Yaşamkent, Konutkent, Beysukent bölgelerine 7/24 saat elektrikçi hizmeti vermekteyiz. Bizleri haftanın her günü ve her saati 📞0 505-767-11-74 nolu telefondan arayabilirsiniz.

Elektrik Sigortası Nedir? Elektrik Sigortası Nasıl Çalışır ve Nerelerde Kullanılır?

Elektrik keşfedilmesinden itibaren hayatımızın en önemli parçası haline geldi. Çünkü hemen hemen bütün alanlarda elektronik cihazları kullanmaya başladık. Kullandığımız cihazlar yüksek maliyette olması sebebiyle cihazlarda oluşabilecek arızalardan hem cihazları hem de cihazları kullanan kişileri korumak için elektrik sigortası kullanıyoruz.

Elektrik Sigortası Nedir?

Elektrik sigortası, elektriğin keşfedilmesinden itibaren günümüze kadar kurulan elektrik sistemlerinde ve icat edilen elektronik cihazlarda çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü elektrik sigortası, kelime anlamından da anlaşılacağı üzere bir elektronik cihazı veya bir elektrik sistemini sigorta etmek yani korumak için kullanılan elektrik cihazlarıdır. Basit olarak elektrik sigortasını bu şekilde tanımlayabiliriz. Peki bilimsel olarak elektrik sigortası nedir?

Alternatif akım (AC) devrelerinde ya da doğru akım (DC) devrelerinde, devre elemanlarını yani devreye bağlı olan elektrik ve elektronik cihazları, cihazlarda bulunan elektronik komponentleri ve iletkenleri, kısa devre sonucu oluşabilecek yüksek (aşırı) akımlara karşı koruyan ve meydana gelebilecek hasarların önüne geçmek için kullanılan devre elemanına ya da açma elemanına elektrik sigortası denir.

Sigortalar elektrik devresine seri bağlanır.Dolaysıyla devreye giren veya çıkan tüm akımlar sigorta üzerinden geçerler.Çalışma mantığı da buna dayanır.Değerinin çok üzerinde bir akım geçtiğinde devreye giren akımı keserek tesisatı ve elektronik cihazları korumuş olur. Elektriğin sigorta üzerinden kesilmesi ve akımın durmasına halk dilinde “sigorta attı” denilmektedir. Bilimsel olarak “elektrik sigortası nedir?” sorusuna bu şekilde cevap verilebilir.

Elektrik Sigortası Kim Tarafından İcat Edildi?

8. ve 19. Yüzyılda elektrik bulunması ve yaygınlaşmasının ardından Amerikalı Mucit Thomas Alva Edison tarafından 1890 yılında Elektrik Sigortası icat edilmiştir. Tabii elektrik sigortası icat edildiğinden günümüze kadar farklı alanlarda kullanmak için birçok çeşidi geliştirilmiştir. Fakat geliştirilen bütün sigorta çeşitleri farklı alanlarda ya da farklı devrelerde kullanılsa da genel olarak aynı amaçla kullanılmaktadır.

Çayyolu Elektrikçi Elektrik Sigortası Nasıl Çalışır? Sorusunun Cevaplıyor

Elektrik sigortası, bir devrede arızadan dolayı devrenin zarar görmesini engellemek için açması gerekir. İşte bu devre kesicilerinin farklı tiplerde olmasının sebebi birazda çalışma prensibidir. Elektrik sigortalarını, çalışma prensibi olarak içerisinde bulunan düzeneğe göre ayırabiliriz.

Elektrik Sigortalarının Çalışma Prensipleri Nelerdir?

Çalışma prensibine göre sigortalara bakacak olursak, bunlardan birincisi, eriyen telli sigortalardır. Bu tip çalışma prensibine sahip sigortaların içerisinde bakır bir tel bulunur. Devrede herhangi bir arızadan veya kısa devreden dolayı oluşan yüksek akım bu tel üzerinden geçer ve tel ısınarak (eriyerek) kopar. Bu sayede devre açmış olur ve akımı keser. Bu tip sigortalar tek kullanımlık sigortalardır. Açması durumunda yenisi ile değiştirilmelidir.

Bir diğer çalışma prensibine sahip olan sigortalar ise manyetik sigortalardır. Manyetik sigortaların içerisinde bir bobin bulunmaktadır. Devrede oluşan arızadan dolayı oluşan aşırı akım bu bobin üzerinden geçerek manyetik alan oluşturur ve mıknatıslanma yaparak sigortada içerisinde devreyi tamamlayan metal bloğu çekerek akımı keser ve devreyi açar. Bu tip sigortalar arıza giderildikten sonra tekrar tekrar kullanılabilmektedir.

Bir diğer çalışma prensibine sahip olan sigortalar ise termik sigorta ya da termik açma düzenekli sigortalardır. Bu tip düzeneklere sahip sigortaların içerisinde bimetalik serit bulunmaktadır. Arızadan dolayı sigorta içerisinden geçen yüksek akım sigorta içerisinde sıcaklık artışına neden olur. Sıcaklık artmasına bağlı olarak bu bimetalik şerit ısınır ve belirli bir dereceye kadar ısındığında bimetalik şerit belirli bir yöne doğru bükülür ve devrenin mekanizmasını tetikleyerek devrenin açmasını sağlar. Bunlar gibi kullanım alanlarına göre çeşitli çalışma prensibine sahip birçok çeşit sigorta bulunur. Peki, günümüzde kullanılan Elektrik Sigorta Çeşitleri Nelerdir? Nerelerde Kullanılır ?

Çayyolu ELektrikçi, Ümitköy Elektrikçi, Yaşamkent Elektrikçi, Konutkent Elektrikçi

Elektrik Sigortasının Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Elektriğin yaygınlaşması ile birlikte birçok alanda elektrik sigortası kullanılması hem şebeke hem cihazlar ve hem de insan sağlığı için çok önemlidir. Bu nedenle elektrik sigortalarının çeşitleri geliştirilmiştir. Ayrıca elektrik sağlayıcı firmalar tarafından eski ve yeni yapılarda elektrik sigortası kullanılması belirli tüzük kapsamında zorunlu hale gelmiştir. Hatta bir sigorta üzerinden kullanılacak cihazların maksimum ne kadar yük çekeceği mühendisler tarafından hesaplanıp hangi sigorta tipi ve kaç adet kullanılacak ise elektrik iç tesisat projesinde gösterilmektedir.

Elektrik Sigortalarının çeşitlerine bakacak olursak, yaygın olarak otomatik sigorta, bıçaklı sigorta, cam sigorta, silindirik kartuş sigorta ve buşonlu sigorta gelmektedir.

Buşonlu Sigorta

Buşonlu sigortalar, eriyen telli ya da vidalı sigorta olarak da bilinmektedir. Buşonlu sigortalar, gövde, buşon sigorta ve buşon kapağı olmak üzere üç parçadan oluşur. Gövdenin amacı buşonu muhafaza etmektir. Buşon sigorta buşon kapağında bulunan kısma yerleştirilerek vidalama mantığı ile gövdeye takılarak kullanılır. Esas devreyi koruyan kısım ise buşondur. Buşon içerisinde bakır tel ve kum bulunur. Tel üzerinden geçen yüksek akım sebebiyle tel eriyerek kopar ve devreyi açar. Kum ise buşon içerisinde oluşabilecek arkı ve kıvılcımı söndürmek amacıyla kullanılmıştır. Arıza olması durumunda devreyi açar ve tekrar devreyi çalışır hale getirmek için eski buşonu yenisi ile değiştirilmelidir. Bu nedenle tek kullanımlıktır. Piyasada farklı akım değerlerine sahip buşonlar bulunmaktadır. Bu nedenle buşonlu sigorta, kullanım alanına göre uygun akım değerine sahip buşon seçilerek kullanılmalıdır. Bu tip sigortalar günümüzde yaygın olarak kullanılmasa da eskiden evlerde yaygın olarak kullanılan sigorta çeşitlerindendir. Şu an da halen Rusya, Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerde bazı evlerde kullanılmaktadır.

Bıçaklı Sigorta                         

Bıçaklı sigortalar piyasada NH sigortalar olarak da bilinmektedir. Bu sigortalarda, aynı buşonlu sigortalarda ki gibi eriyen telli sigorta çeşitlerindendir. Aynı şekilde arıza olması durumunda içindeki tel ısınıp erir ve devreyi açar. Bu şekilde oluşabilecek arızalardan devreyi korur fakat devreyi açtıktan sonra yenisi ile değiştirilmelidir. Ayrıca sigorta içerisinde ısınıp eriyen tel sebebiyle oluşabilecek yangının önüne geçmek için ise kuvars kumu kullanılmıştır. 

bıçaklı sigorta

Bıçaklı sigortalar, bıçaklı sigorta altlığı (panolarda sigorta buşonlarının takıldığı yer) ve sigorta buşonu olmak üzere iki parçadan oluşur. Bu sigortaları pano da bulunan bıçaklı sigorta altlığına takarken bıçaklı sigorta pensi kullanılmaktadır. Bu sayede kolaylıkla montajı yapılabilmektedir. Günümüzde ise bu sigortalar genel olarak, alçak gerilim şebekelerindeki dağıtım kutularında, bina kofre kutularında, fabrikalarda, kompanzasyon panolarında, ofislerde ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Kullanım yerine göre değişik güçlerde üretilmektedirler.

Cam Sigorta

Cam sigortalar silindirik şekilde olup iki iletken ucu arasında cam bulunmaktadır. Bu cam içerisinde ise ince iletken bir tel bulunur. Bu iletken tel iki iletken ucu birbirine bağlar ve akım geçişini sağlar. Bu telin direnci kullanılacak cihazın gücüne göre değişiklik göstermektedir. Bu ince iletken tel arıza olması durumunda aynı diğer eriyen telli sigorta çeşitlerinde ki gibi ısınır ve eriyerek kopar. Böylece devreyi açar ve akım geçişini engellemiş olur. Eğer arıza sebebiyle içindeki tel koparsa sigorta bozulur ve yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

Cam sigorta elektronik cihazların devrelerinde, devre elemanlarını (komponentleri) arızlara ve kısa devrelere karşı korumak için kullanılırlar. Hemen hemen bütün ev aletlerinde ve elektronik cihazlarda cam sigorta bulunmaktadır.

Silindirik Kartuş Sigorta

Silindirik kartuş sigortalar, adından da anlaşılacağı üzere silindirik yapıda olup eriyen telli sigorta çeşitlerindendir. Bu kartuş sigortaları kullanabilmek için sigorta yuvasına ihtiyaç vardır.  Bu sigorta yuvaları panoya montajı yapılır ve bu yuvaların içine silindirik kartuş sigortalar konularak akım geçişi sağlanır. Bu sigortaların içerisinde iletken bir tel ve kum bulunmaktadır. Diğerleri gibi arıza ve kısa devre gibi durumlarda yüksek akım sebebiyle, akımın geçtiği tel ısınır ve kopar. Bu sayede akımın geçişini engeller. Arıza olması durumunda arıza giderildikten sonra yenisi ile değiştirilmesi gerekir. Bunun için yuva açılır içerisinde ki arızalı olan kartuş sigorta çıkartılır ve yeni kartuş sigorta takıldıktan sonra yuva kapatılır. Böylece tekrar tekrar sigorta yuvaları kullanılmakta iken kartuş sigortalarda kullan-at mantığında kullanılmaktadır. Silindirik kartuş sigortaların değişik tipleri bulunmaktadır. Nerede kullanılacak ise ona göre tipi belirlenmeli ve tercih edilmelidir.

Genellikle motor devrelerinde, UPS, invertör ve konvertör gibi güç devrelerinde ve kompanzasyon panolarında oldukça kullanılmaktadır.

Otomatik Sigorta

Günümüzde hemen hemen her konutta, her ofiste ve her iş yerinde kullanılan sigorta çeşidi otomatik sigortalardır. Çünkü otomatik sigortalar hem kullanımı kolay olması hem de arıza durumunda arıza giderildikten sonra tekrar tekrar kullanılması sebebiyle uzun ömürlü ve güvenilirdir. Adından da anlaşılacağı üzere otomatik sigortalar, herhangi bir arıza olması durumda otomatik olarak görev yapmakta ve devreyi kesmektedir. Arıza ya da kısa devre gibi durumlarda oluşan yüksek akım sebebiyle devreyi açmak için iki adet mekanizmaya yani iki adet çalışma prensibine sahiptir. Bunlardan birincisi termik açma düzeneğidir. Otomatik sigorta içerisinde bimetalik şerit bulunmaktadır. Bu bimetalik şerit aşırı akım sebebiyle ısınır ve bimetalik şerit az da olsa eğilerek sigortanın mekanizmasını tetikler ve akım geçişini keser. Diğer çalışma prensibi ise manyetik olarak devreyi kesmesidir. Bu sigortaların içerisinde bir bobin bulunur. Arıza anında bobin üzerinden geçen ani aşırı akım sebebiyle bobin mıknatıslanma yapar ve iç parçayı çekerek akım geçişini engeller. Böylece sistemi daha güvenilir bir şekilde korur.

Otomatik sigortalar genel olarak B, C ve D tipi olmak üzere üç tipten oluşur. B tipi otomatik sigortalar, günümüzde daha çok konutlarda, ofislerde kullanılan tipi olup nominal akımın 3 ila 5 katı arasında devreyi açar. Açma işlemi hızlıdır. C tipi ise daha çok sanayide, motor hatlarında kullanılmaktadır. Nominal akımın 5 ila 10 katı arasında devreyi açarak cihazları korur. D tipi de aynı şekilde sanayide kullanılmaktadır. Bunlarda nominal akımın 10 ila 20 katı arasında devreyi açarak cihazları korumayı sağlarlar.

Sonuç olarak, günümüzde birçok elektronik cihaz kullanmaktayız ve bu cihazları korumak için birçok çeşit elektrik sigortası bulunmakta. Kullandığımız cihazların maliyeti yüksek olması sebebiyle hem mal hem de can güvenliğimiz için mutlaka sigorta kullanmalıyız.

Elektrik Sigortası Nedir?

Elektrik Sigortası Nerelerde Kullanılır?

Elektrik Sigortası Çeşitleri Nedir?

Elektrik Sigortası Çalışma Prensibi Nedir?

Elektrik Sigortası Kim İcat Etti?