Şerid Led

Şerit LED Nedir?

Şerit LED’ler küçük yüzey alanlarında ledlerin ve diğer elektronik devrelerin oluşturduğu iletken özellikteki ince devre bantlarını ifade etmektedir. Küçük ölçekli LED ampullerinin esnek yapıdaki ince şeritlerin üzerinde dizilmesinden oluşmaktadırlar. Bu tip LED’ler kullanım alanı bakımından çok geniş alana sahiptirler.

Şerit LED’lerin Kullanım Alanları

Esnek ve ince kullanım alanına sahip olan şerit LED’ler kullanım alanı bakımından da çok çeşitli kullanım alanına sahiptir.

  • Ulaşılması güç olan nokralara ışık tutulabilmesinde kullanılır.
  • Esnek yapıları sayesinde bükülebilen nesnelerin aydınlatılmasında kullanılır.
  • Doğrusal özelliği bulunmayan şekillerde hattın takip edilmesini sağlayabilir.
  • Genellikle kendinden yapışkanlı olan şerit LED’ler metal, ahşap ve cam benzeri yüzeylere yapıştırılabilmektedir.
  • Şerit LED’ler temiz olan ve kuru hemen her yüzeyde kullanılabilirler.
  • Seramik, ahşap, alçıpan, duvar
  • Evlerin tavan döşemelerinde dekorasyon amaçlı kullanılabilirler.
  • Mağaza vitrinleri, kapalı teknelerde ve yatlarda da kullanılabilmektedir.
  • Çeşitli panellerde, mobilyalarda ve araçlarda kullanılmaktadır.

Şerit LED Çeşitleri

Şerit LED denildiğinde akla tek bir ürün gelse de kendi içerisinde birçok türe ayrılmaktadır. Şerit LED’lerdeki ilk ayrım LED’lerin ışık güçlerine göre gerçekleşmektedir. Şerit LED’ler tek çipli ve üç çipli olarak iki farklı gruba ayrılmaktadır.

Şerit LED’lerdeki çeşitlilik bu şeritlerin kullanılacakları alana uygun çeşitlenmektedir. Gerçekleştirilecek ayrım mekan ayrımıdır ve iç mekan ve dış mekana uygunluklarıdır. Şerit LED’ler mekanlarına göre silikonlu ve silikonsuz şeritler olarak değerlendirilmektedir.

Şerit LED’ler aynı zamanda sahip oldukları teknik özelliklere göre de çeşitlendirilebiliyor. Bu çeşitlilik analog ve dijital şerit LED’ler olarak ikiye ayrılıyor. Dijital şerit LED’ler adreslenebilir şerit LED olarak bilinirken analog şerit LED’ler tek renkli ve RGB şerit LED olarak iki çeşidi içerisinde barındırmaktadır.

Şerit LED’ler genel olarak 1 metre uzunluğunda 60 adet LED bulunan şerit LED’ler kullanılırken bu ürünlerin özellikle tek çipli olanları tercih edilmektedir. Yine de bu türdeki LED’lerin 3 çipli olanları ihtiyaç doğrultusunda seçilebilmektedir. Şerit LED’ler metresinde 30 adet LED’in bulunduğu 3 çipli LED’ler bulunmaktadır. Şerit LED’lerin büyük bir çoğunluğu 12 Volt akımla beslenmeleri nedeniyle bu LED’ler kullanılırken 220 Voltun 12 Volta düşmesini sağlayan adaptörler kullanılmaktadır.

Şerit LED Trafo Seçimi

Şerit LED’lerin kurulumları kendisine özgü bir yöntem gerektiriyor. Bu LED’ler düşük voltajla çalışmaları nedeniyle 220 Volt’la çalışmamaktadır. Şerit LED’ler bu nedenle söz konusu voltajı şerit LED’lerin kullanımına uygun voltaj seviyesine düşürecek güç kaynağı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İhtiyaç duyulan güç kaynakları trafo olarak ifade edilmekte ve bu trafolar seçilirken birtakım noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.

Trafo seçimi 3 temel aşama doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Trafo seçilirken ilk olarak şerit LED’lerin voltajları belirlenmektedir. Şerit LED’lerin geneli 12 voltla çalışırken 24 volt ve 5 voltun yanında farklı değerlerle de çalışan şerit LED’ler bulunabilmektedir. Bu nedenle de trafo seçiminin doğru gerçekleştirilebilmesi için LED’in ihtiyaç duyacağı voltun doğru belirlenmesi gerekiyor.

Şerit LED’lerin voltajlarının ardından LED’lerin güç çekişleri belirlenmektedir. Bu aşamada LED’lerde ihtiyaç duyulan güç ya da amber değerine bakılmaktadır. Güç kaynağı kapasitesi şerit LED’lerin güç çekişlerinden yüksek olması halinde söz konusu iki ürünün beraber kullanılabileceği sonucunu ortaya koymaktadır. Şerit LED’lerde son aşamayı ise bağlantı yönteminin belirlenmesi gelmektedir. Bağlantı yönteminin belirlenmesi trafo belirlenmesi işleminde son bölümü oluşturmaktadır.

Şerit LED Montajı

Şerit LED’lerin montajı gerçekleştirilirken LED’lerin temin edilmesinin ardından bu LED’lerin yakılabilmesinde kullanılacak trafo ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Trafolar genellikle 12 volt olurlarken akım kapasitelerinde farklılık göstermektedir. Trafoların üretebildikleri en yüksek akım düzeyi çoğunlukla üzerlerinde yazmaktadır.

LED montajında LED’ler için uygun trafo seçildikten sonra 220 voltluk şebekeyi trafo girişinden verilmektedir. Verilen bu akım trafonun çıkışından 12 volt olarak alınmakta ve LED’e bağlanmaktadır.

Şerit LED montajında şerit LED’de kullanılan trafoların şebeke elektriğine bağlanması gerekiyor. Diğer bir ifadeyle şerit LED’lerin montajının gerçekleştirilebilmesi LED’lerin trafoya ve trafonun şehir şebekesine bağlanması gerekiyor. Bu nedenle de şerit LED montajının üç aşamalı olduğu söylenebilir. İlk aşamayı LED’lerin istenilen ölçülerde kesilmesi gerekiyor. Şerit LED’lerde bu kesim noktaları genellikle 3’er LED aralıkla konulmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta iç ve dış mekanlarda kullanılan silikonlardır. İç mekan LED’i olarak da bilinen silikonsuz LED’lerde ölçü bakımından bir sorun yokken dış mekan LED’leri olan silikonlu LED’lerde daha küçük ölçekli işlem yapılması gerekiyor. Kesme işleminin sonrası bu noktalar LED’e zarar vermeden temizlenir.

Şerit LED montajında ikinci aşamayı kabloların her iki ucu içerisindeki iletkenlere zarar vermeden soyulmaktadır. Soyulan bu LED’ler trafo ve LED’e bağlanmaktadır. Kesilen uçların birisi şerit LED’lerdeki + noktasına bağlanırken diğer uç ise – ile belirtilen noktalarına lehimlenmektedir. Uygulanan lehimin düzgün olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Şerit LED’te +’ya bağlanan kablo trafonun V+ noktalarından birisine bağlanırken şerit LED’te–‘ye bağlanan uç trafonun V- noktalarından birisine bağlanmaktadır.

Şerit LED montajında son aşamayı adaptör montajı noktasında olmaktadır. Adaptörlerdeki N harfi nötrü Lharfi ise fazı ifade etmektedir. İkinci kabloda bu girişlere takılmaktadır. Bu işlemin ardından son olarak elektriğe bağlama işlemine geçilmektedir.